Златен фонд

Динамична и успешна беше дейността на Васа Ганчева като автор и режисьор на редица телевизионни предавания, сред които особено място заема „Вкусът на живота”, създадено и водено от нея в БНТ. То защищаваше убедително най-високите критерии в областта на телевизионното творчество и изява. Изготвен беше сайт, посветен на живота и многостранната дейност на Васа Ганчева, който представя и немалка част от истинския златен фонд на българската култура, изграждан от нея в продължение на години и запечатал забележителни постижения и личности на наши творци, както и на видни строители на съвременното ни общество. Сред тях са Леда Милева, Стефан Димитров, Антон Дончев, Стефан Данаилов, Йосиф Сърчаджиев, Андрей Слабаков и още много, много други…

  •