За фондацията

През м. октомври 2012 г. близки, колеги и почитатели на Васа Ганчева учредиха фондация, чиято дейност ще има за задача да съхранява спомена за нейната ярка личност и за приноса й - на авторка, телевизионна водеща и режисьорка, на преводачка – в няколко области на съвременната българска култура.

Сред главните цели на фондацията са широко популяризиране на добрите практики в сферата на телевизионната режисура и критика, на публицистиката на културна тематика и на художествения превод; действена подкрепа на съпротивата срещу посредствеността, безвкусицата, вулгарността, невежеството; насърчаване на професионалното развитие на млади и талантливи хора.

Фондацията участва активно в културния живот на страната ни като под различни форми подпомага финансово или логистично театрални постановки, медии, творчески индивидуалности. Така през последните години финансово бяха „инжектирани“ от нея театрални постановки на драматически произведения в превод на Васа Ганчева в театри в София /Театър „199“, Театър „Българска армия“, театър „Възраждане“, Младежки театър “Николай Бинев“/, а също и на театри в Пловдив, Пазарджик, Бургас... Със сумата от 1000 лв. бе подпомогнато и излизането на първия брой на седмичника за култура “К.“ Фондацията допринесе също за издаването на сборника с киноповести на Ингмар Бергман на издателство „Лист“ през 2018 г., както и книгата с интимна лирика на Владимир Башев „Искам да те нарисувам“ на издателство „Хемус Груп“, излязла от печат в края на 2019 г.

НАГРАДАТА „ВАСА ГАНЧЕВА“ СЕ ПРИСЪЖДА ОТ 2013 ГОДИНА

Вж. повече в „Информация”