Контакти

За отговори на всички интересуващи ви въпроси и за допълнителна информация се обръщайте към
Фондация „Васа Ганчева”
ул. „Оборище 1, вх. Б, I ет.
1504 София
Телефони:
02 944 15 16
0898 311 497
0885 050 437
Е-поща:
vassa.foundation@gmail.com